Търсене

Каталог

Зала за мултисензорна стимулация в ДЦДУ - Стара Загора

Зала за мултисензорна стимулация в Дневния център за деца с увреждания в Стара Загора. Създаването на залата е по проект на Ротари Клуб Стара Загора и Община Стара Загора, чиято обща стойност е 56 156 USD.


Залата се състои от две помещения – голямо и малко. В голямо е разположено основното оборудване, което освен стимулирането на отделните сетива, помага на децата да осъзнаят връзката „причина – следствие” и да изградят пространствена ориентация. В малката стая пък е монтирана интерактивна система за образователни компютърни игри, при които децата използват движенията на тялото си вместо компютърната мишка.

Сензорна зала Виброакустично кресло с озвучителна система
Тапицирано кресло с вградени високоговорители в седалката, чиито вибрации могат да се усетят с цялото тяло. Креслото е идеално за релаксация, стимулира кръвообращението и подпомага развитието на сетивните възприятия. Повече за ползите от виброакустичното оборудване може да прочетете ТУК

Сензорна зала


Фиброоптични влакна с подвижно рамо
Комплект от 150 бр. сноп фиброоптични влакна с дължина 3 м, малък светлинен генератор и подвижно рамо, което е монтирано на стена. Рамото се върти на 180°, като по този начин влакната могат да се приближат до потребителя. Снопът може да се сваля от рамото и да се използва отделно.

  

Интерактивна водна кула с топки и 5-бутонен активен ключ
Интерактивната водна кула е оборудвана с 5-бутонен активен ключ, чрез който се контролира цвета и интензитета на мехурчета във водата. Топките циркулират в кулата. Кулата работи в режим на последователна смяна, като скоростта може да бъде намалена или увеличена. С натискането на някой от бутоните на превключвателя се променя цвета на водата в червено, синьо, жълто или зелено. Белият бутон спира и пуска мехурчетата. По този начин децата получават нагледна представа за връзката между причината (натискането на цветен бутон) и следствието (оцветяването на кулата в съответния цвят).


 

 

Стенен панел Безкрайност
Фиброоптичният панел създава визуален ефект на потъване в безкрайността. Когато поставите ръка върху touch бутон на панела, той засиява и цветовете на светлините започват да се сменят. Панелът се изключва автоматично, ако touch бутонът не е натиснат в продължение на 60 сек.

Интерактивни сензорни панели

 

Интерактивен панел Ultimate Steplite
Интерактивният панел работи с най-новата LED-технология. С едно просто пляскане на ръце или друга форма на вокализация (вик, говор, кашляне…) панелът оживява с впечатляваща светлинна игра. Ако пуснете музика в стаята, панелът ще следва ритъма й със своите светлини. Уредът изключително полезен при гласова терапия и в процедури за изработване на контрол върху силата и височината на гласа, тъй като дава визуална обратна връзка.

 

Интерактивен сух басейн с топки
Интерактивният сух басейн има четири цветни превключвателя, разположени в горната част на всяка стена. Те контролират цвета на светлината, която преминава през прозрачните топки. Натиснете червения бутон и топките стават червени! По този начин децата получават нагледна представа за връзката между причина и следствие. 

Интерактивна система за образователни компютърни игри
Проектираното на стената изображение реагира при контакт или движение. Потребителят може да играе на компютърни игри, като използва тялото си вместо мишка.

SZ10.jpg


Системата
:

• Насърчава активността на потребителя с кратки интерактивни дейности

• Развива моториката чрез движения

• Демонстрира визуално и акустично връзката „причина – следствие”

• Насърчава социалното взаимодействие и работата в екип чрез дейности, които изискват съвместни действия

 

 


Системата е разработена съвместно с преподаватели и терапевти, за да бъде достатъчно гъвкава и подходяща за широк кръг образователни и терапевтични ситуации.

 

Помещенията преди реновация и преоборудване: 

Facebook Like Box

Контакти

БЛАНИКО ООД тел.: 0882 700 306
info@specialnite-deca.com Работно време: понеделник – петък
10:00 – 17:00

Препоръчано